SEMINĀRI LATVIJAS GRĀMATVEDĪBAS KLUBA BIEDRIEM

Latvijas Grāmatvedības klubs (LGK), ko izveidojis Nodokļu likumdošanas izglītības centrs (NLIC) kopā ar Neilandes nodokļu konsultācijām, sniedz iespēju grāmatvežiem uzlabot savas zināšanas, celt savu kompetences līmeni un augt profesionāli.

Kā norāda nodokļu konsultante Jadviga Neilande, LGK palīdzēs grāmatvežiem vienmēr būt informētiem par jaunumiem likumdošanā un saņemt ievērojamas izaugsmes iespējas. Ar Latvijas Grāmatvedības kluba palīdzību grāmatveži var saņemt nepārtrauktu, aktuālu informāciju par jaunumiem normatīvajos aktos, kas regulē organizācijas grāmatvedības un nodokļu uzskaiti, speciālistu konsultācijas, kā arī sniedz pieeju ievērojamam skaitam materiālu, kas palīdzēs tiem savu darbu izpildīt precīzi un bez kļūdām.
 
Turklāt, kā uzsver J. Neilande, LGK biedriem būs iespēja par brīvu piedalīties ne tikai Nodokļu likumdošanas izglītības centra (NLIC) grāmatvedības un nodokļu tiešsaistes semināros, bet iespēju robežās tiks nodrošināta bezmaksas dalība arī citu jomu semināros, kas grāmatvežiem varētu būt noderīgi un interesanti.

“Nodokļu likumdošanas izglītības centram ir izveidojusies lieliska sadarbība arī ar citiem mācību centriem, kas nozīmē, ka iespēju robežās LGK biedriem būs iespēja par brīvu apmeklēt arī citu mācību centru seminārus, ja to saturs grāmatvežiem būs noderīgs. Par dažādām iespējām ņemt dalību ne tikai NLIC, bet arī citu mācību centru apmācībās LGK biedri tiks regulāri informēti,” norāda J. Neilande.

Jau tagad ikviens LGK dalībnieks var iepazīties ar sev pieejamajiem SEMINĀRIEM UN APMĀCĪBĀM:

» Seminārs tiešsaistē: Personāla izmaksas, kas nav apliekamas ar nodokļiem. Ikvienam uzņēmumam savā darbībā ir jārēķinās ar personāla izmaksām. Darbaspēka izmaksas satur gan atlīdzību par padarīto darbu gan naudā, gan preču un pakalpojumu veidā, gan darba devēja obligātos un brīvprātīgos sociālās apdrošināšanas maksājumus darbinieku labā, gan darba devēja tiešos sociālos maksājumus darbiniekiem, kā arī citas izmaksas, kas rodas, nodarbinot darbaspēku. Plašāk par šo tēmu būs iespēja uzzināt seminārā. Lektore – Jadviga Neilandenorise – 13. martā. Plašāka informācija: https://registreties.com/personala-izmaksas/

» Seminārs tiešsaistē: Personāla ilgtspējas, reprezentācijas un reklāmas izdevumi. Komercdarbības plānošana un uzņēmuma izdevumi. Seminārā plašāk par komercdarbības plānošanu, personāla ilgtspējas izdevumiem, reprezentācijas un reklāmas izdevumiem, uzņēmuma izdevumiem un citiem saimnieciskās darbības izdevumiem, sociālo uzņēmumu, sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu u.tml. Lektore – Jadviga Neilandenorise – 20. martā. Plašāka informācija: https://registreties.com/uznemuma-izdevumi/
 
» Seminārs tiešsaistē: Nodokļu piemērošana un grāmatvedības uzskaite sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. Semināra ietvaros tiks apskatīti svarīgākie jautājumi par nodokļu piemērošanu un grāmatvedības uzskaiti sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, tai skaitā tiks aplūkoti tādi jautājumi kā krājumu uzskaite, izejvielas un materiāli, gatavā produkcija, kalkulācija, pašizmaksa, inventarizācija, atlikumu uzrādīšana bilancē, preču bojājumi, pavadzīmju noformēšana, izbraukuma tirdzniecība, svētki u.tml. Lektore – Jadviga Neilandenorise – 28. martā. Plašāka informācija: https://registreties.com/sabiedriskas-edinasanas-uznemumi/ 

 

Kontaktinformācija:
Latvijas Grāmatvedības klubs
Tālrunis +371 28242360
E-pasts: [email protected]