Praktiskais seminārs uzņēmumiem un valsts, pašvaldību iestādēm:

 

"Arhīvu pārvaldība. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā uz 1.07.2024."

Ikviens uzņēmējs, grāmatvedis un biroja vadītājs zina, cik nozīmīgs ir darbs ar dokumentiem, to pārvaldību un arhivēšanu. Jo labāk pratīsi nodrošināt jebkuras organizācijas dokumentu un arhīvu pārvaldību, jo veiksmīgāk spēsi attīstīt savu biznesu, kā arī nodrošināt uzņēmuma efektīvu darbību.

Praktiskais seminārs uzņēmumiem un valsts, pašvaldību iestādēm “Arhīvu pārvaldība. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana” palīdzēs labāk izpildīt tādus uzdevumus kā glabāšanas termiņu noteikšana vai samazināšana, elektronisko dokumentu izvērtēšana, kā arī to glabāšana arhīvā, un uzzināt visu par daudziem citiem svarīgiem aspektiem darbā ar dokumentiem.

Semināra programmā ir ietverti jaunumi arhīvu likumdošanā un administratīvo sodu piemērošanā saistībā ar Administratīvo pārkāpumu likuma vietā Saeimā pieņemto Administratīvās atbildības likumu.

Seminārs paredzēts institūciju, uzņēmumu, struktūrvienību vadītājiem, grāmatvežiem, darbiniekiem, kuri atbild par arhīva izveidi un dokumentu arhivēšanu. Uzzināsiet atbildes uz tādiem jautājumiem: kā nodrošināt vieglu, ātru un normatīvajam regulējumam atbilstošu dokumentu arhivēšanu; kā dokumentus saglabāt un izmantot kā apliecinājumus un pierādījumus gan darbiniekiem, gan vadībai; kā piemērot jauno normatīvo regulējumu arhīvu pārvaldībā; vai uzņēmumā un institūcijā arhivēšana atšķiras; ko un kad iznīcināt; kas notiek, ja dokumenti netiek atbilstoši saglabāti?

Semināra norises laiks: 10.jūlijā, plkst. 10:00 – 14:00

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 99 + PVN

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: https://registreties.com/apmacibas vai http://seminari.lv/Apmācību vadītāja – JOLANTA BRILTE, ‘’Biznesa augstskolas Turība’’, maģistra grāds Uzņēmējdarbības vadībā. Profesionāla pieredze vadības jomā vadot piecas uzņēmuma filiāles un strādājot ar lietvedības dokumentiem uzņēmumos (praktiskā darba pieredze 10 gadi). Vairāk nekā 10 gadu lietvedības un biroja darba organizācijas darba pieredze, kā arī vairāk nekā 8 gadu menedžmenta un prezentācijas prasmes pasniedzējas darba pieredze gan ‘’Biznesa augstskolā Turība, gan ES projektos. Publikācijas par lietvedības likumu izmaiņām žurnālā ‘’Bilance’’.

APMĀCĪBU SATURS

– Arhīva darba organizācija (normatīvais regulējums);
– Dokumentu izvērtēšana un atlase arhivēšanai;
– Dokumentu nodošanas kārtība institūcijas, uzņēmuma arhīvā;

– Lietu noformēšana (dokumentu sistematizācija lietā, lapu numurēšana, apliecinājuma ieraksta veidošana, uzskaites saraksts u.c.);
– Lietu aprakstu (uzskaites sarakstu) izstrāde;
– Vēsturiskās izziņas (vairāklīmeņu arhīviskā apraksta) izstrāde;
– Lietu vāku izvēle un noformēšana;
– Dokumentu izvērtēšana un atlase iznīcināšanai, dokumentu iznīcināšanas aktu izstrāde, faktiskā dokumentu iznīcināšana;
– Lietu esības un fiziskā stāvokļa pārbaude;
– Dokumentu izmantošana (arhīva izziņas izstrāde);
– Dokumentu nodošana valsts glabāšanā;
– Tipveida kļūdas arhivēšanas procesā un to novēršana;
– Jaunumi arhīvu likumdošanā un administratīvo sodu piemērošanā saistībā ar Administratīvo pārkāpumu likuma vietā Saeimā pieņemto Administratīvās atbildības likumu.
– Atbildes uz jautājumiem. Konsultācijas.

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu