Uzņēmuma transporta uzskaite grāmatvedībā. Nodokļu aprēķināšana. Komandējumi un darba braucieni.

Arvien biežāk uzņēmumi, valsts un pašvaldības iestādes saskaras ar jautājumiem par to, kā precīzi un atbilstoši spēkā esošajai grāmatvedības un nodokļu likumdošanai organizēt transportlīdzekļu izmaksu uzskaiti, tai skaitā izdevumus, kas attiecas uz komandējumiem un darba braucieniem. Tas ir īpaši svarīgi, lai vestu uzskaiti atbilstoši normatīvajam regulējumam un grāmatvedību pārbaudošajām institūcijām nerastos nevajadzīgi jautājumi. Nodokļu likumdošana, kas regulē transportlīdzekļu izmaksas, samērā bieži mainās, tāpēc grāmatvežiem ir svarīgi būt informētiem par jaunākajām likumu un normatīvo aktu izmaiņām.

Lai sniegtu plašāku ieskatu, kā pareizi organizēt transporta izmaksu uzskaiti un grāmatvedību, ikvienam ir iespēja piedalīties praktiskajā seminārā “Uzņēmuma transporta uzskaite grāmatvedībā. Nodokļu aprēķināšana. Komandējumi un darba braucieni”.

Semināra ietvaros tiks apskatīti tādi jautājumi kā automašīnas uzņēmumā, izmaksu uzskaite vieglajām un kravas automašīnām, komandējumu un darba braucienu uzskaite, transporta un citi izdevumi komandējuma un darba braucienu laikā, reprezentācijas izdevumi komandējuma un darba braucienu laikā, kā arī aplūkosim biežāk pieļautās kļūdas grāmatvedības uzskaitē autotransporta, komandējuma un darba braucienu izdevumu grāmatošanā.

Semināra norises laiks: 9. augustā, plkst. 10:00 – 14:00

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: registreties.com/apmacibas vai http://seminari.lv/

Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi.

Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece.

Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.

APMĀCĪBU SATURS:

I Automašīnas uzņēmumā

1. Izmaksu uzskaite vieglajām un kravas automašīnām:

– īpašumā esošajām automašīnām: remontdarbu izmaksas, iegādes izmaksas;

– automašīnas nomas līgums, patapinājuma līgums, darba līgums; 

– automašīnas ekspluatācijas izmaksu pamatojošie dokumenti; 

– ceļazīmes vai maršruta lapas, to pareiza noformēšana un uzskaites kārtība; 

– degvielas norakstīšana un maršruta lapu izmantošanas kārtība uzņēmumā, (benzīna, gāzes, elektrības iegāde un uzskaite);

– transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumu, kārtējā un kapitālā remonta uzskaites kārtība.

2. Kā pareizi noformēt līgumattiecības par personiskā autotransporta izmantošanu uzņēmuma (iestādes) vajadzībām. 

3. Kompensācija fiziskai personai par nolietojumu, kas radies, izmantojot personisko automašīnu. 

4. Uzņēmuma izdevumi un UIN piemērošana uzņēmuma vieglajiem un kravas transportlīdzekļiem. 

5. Priekšnodokļa atskaitīšana un PVN piemērošana uzņēmumu vieglajiem transportlīdzekļiem. 

6. Reprezentatīvas automašīnas izmantošana uzņēmumā un nodokļi.

7. Prasības sagatavojot nolikumu par transportlīdzekļu izmantošanu uzņēmumā vai iestādē (nolikums, dokumentu noformēšanas paraugi u.c.).

II Komandējumu un darba braucienu uzskaite

1. Komandējums, darba brauciens vai darbinieka nosūtījums – Darba likuma normas.

2. Gadījumi, kad tiek noformēts komandējums un kad – darba brauciens; vai drīkst piemērot vienādas normas, ja darbinieki tiek sūtīti komandējumos, darba braucienos vai nosūtīti darbam uz ārzemēm.

3. Kuras personas var doties komandējumos un darba braucienos; kad ir nepieciešams vadītāja rīkojums?

4. Dienas naudas un naktsmītnes izdevumu summas noteikšana (Latvijā un ārzemēs), dienas naudas samazināšanas iespējas.

5. Ierobežojumi dienas naudai komandējumos un darba braucienos (piemēri, dažādu praktisku situāciju skaidrojums).

6. Gadījumi, kad jāmaksā komandējuma nauda, nosūtot darbinieku strādāt uz ārvalstīm.

7. Komandējuma dokumentu noformēšana.

Transporta un citi izdevumi komandējuma un darba braucienu laikā.

1. Sabiedriskais transports, taksometri.

2. Pieļaujamas transporta izdevumu normas.

3. Transporta izdevumu atlīdzināšana virs normas.

4. Citi izdevumi komandējuma un darba braucienu laikā: auto noma, autostāvvieta, telefona sarunas, drēbju tīrīšana, skaistumkopšanas pakalpojumi.

5. Transporta un citu izdevumu dokumentu noformēšana saskaņā ar likumdošanas prasībām.

6. Izdevumu grāmatošana, ja nav attaisnojumu dokumentu.

Reprezentācijas izdevumi komandējuma un darba braucienu laikā.

1. Dalība konferencēs, semināros, korporatīvajos pasākumos.

2. Darījuma partneru cienāšana.

3. Dāvanas partneriem.

4. Reprezentācijas izdevumu dokumentu noformēšana saskaņā ar likumdošanas prasībām.

III Biežāk pieļautās kļūdas grāmatvedības uzskaitē autotransporta, komandējuma un darba braucienu izdevumu grāmatošanā.

 

“Nodokļu likumdošanas izglītības centrs”
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu