Praktiskais lietvedības seminārs:

"DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UZ 01.05.2024."

Viens no efektīgas organizācijas vadīšanas priekšnoteikumiem ir sakārtota, lietvedības noteikumiem atbilstoša dokumentācija. Lai panāktu to, ka dokumentu pārvaldībā viss ir kārtībā, svarīga ir gan darba organizācija, gan vadība, mūsdienīgas tehnoloģijas un, protams, arī zināšanas. Proti, ikvienam uzņēmuma vai valsts un pašvaldību iestādes lietvedim vai biroja vadītājam ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, lai tie spētu nekļūdīgi nodrošināt sava uzņēmuma dokumentu apriti.

Lai palīdzētu ikvienam izprast dokumentu pārvaldības kā noteikta un sakārtota procesa nepieciešamību organizācijā, pievēršot uzmanību dokumentu pārvaldību reglamentējošo normatīvo aktu nepieciešamībai un praktiskai pielietošanai, tiek rīkots praktiskais lietvedības seminārs “Dokumentu pārvaldības darba organizēšana atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem uz 01.05.2024.”, kas palīdzēs sniegt zināšanas par dokumentu pārvaldību gan iesācējiem, gan cilvēkiem ar priekšzināšanām.

Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt vairāk par to, kā ieviest likumdošanas prasībām atbilstošu vienkāršotu lietvedības sistēmu, tai skaitā uzzināt par jaunākajiem reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē lietvedības procesu, kā arī uzzināt vairāk par izmaiņām pārvaldes dokumentu noformēšanā, par dokumentu apgrozību un reģistrācijas veidiem, dokumentu atvasinājumiem un  dublikātiem, par darbu ar elektroniskajiem dokumentiem, par dokumentu pārvaldības sistēmu savietošanu ar datu regulas prasībām u.tml.

Turklāt ņemot vērā Eiropas Savienības personas datu aizsardzības regulu, ir daudz dažādu prasību dokumentu aprites nodrošināšanā, lai tā atbilstu visām regulas prasībām – par to arī apjomīgs informatīvais bloks šajā seminārā.
 

Semināra norises laiks: 10.maijā, plkst. 10:00 – 14:00

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 99 + PVN

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: https://registreties.com/apmacibas vai http://seminari.lv/Apmācību vadītāja – JOLANTA BRILTE, ‘’Biznesa augstskolas Turība’’, maģistra grāds Uzņēmējdarbības vadībā. Profesionāla pieredze vadības jomā vadot piecas uzņēmuma filiāles un strādājot ar lietvedības dokumentiem uzņēmumos (praktiskā darba pieredze 10 gadi). Vairāk nekā 10 gadu lietvedības un biroja darba organizācijas darba pieredze, kā arī vairāk nekā 8 gadu menedžmenta un prezentācijas prasmes pasniedzējas darba pieredze gan ‘’Biznesa augstskolā Turība, gan ES projektos. Publikācijas par lietvedības likumu izmaiņām žurnālā ‘’Bilance’’.

APMĀCĪBU SATURS

1. Uzņēmuma, kā arī valsts un pašvaldību iestādes un likumdošanas prasībām atbilstoša vienkāršota lietvedības sistēma un tās ieviešana:

   1.1.Dokumentu pārvaldība uzņēmumā; 
   1.2.Jaunākie reglamentējošie normatīvie akti, kas regulē lietvedības procesu.

2. Dokumenta juridiskais spēks.

3. Izmaiņas pārvaldes dokumentu noformēšanā:

   3.1.Izmaiņas dokumentu uzbūvē un noformējumā (rekvizīti, dienesta atzīmes, dokumenta teksts); 
   3.2. Apgūt prasmi izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus saskaņā ar jaunākajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: 
      3.2.1. Rīkojuma dokumenti,
      3.2.2. Faktu fiksējoši dokumenti,
      3.2.3. Sarakstes dokumenti,
      3.2.4. Organizatoriskie dokumenti,
      3.2.5. Publisko tiesību līgumi,
      3.2.6. Personāla dokumenti.

4. Uzņēmuma, kā arī valsts un pašvaldību iestādes lietvedības procesa organizācija:

      4.1.Dokumentu apgrozība un reģistrācijas veidi;
      4.2.Dokumentēšana un dokuments.

5. Dokumentu atvasinājumi un  dokumenta dublikāts. 
 

6. Iesniegumu likums. Informācijas atklātības likums. 

7. Elektroniskais paraksts un darbs ar elektroniskajiem dokumentiem.

8. Personas datu un privātuma aizsardzība dokumentu apritē.

9. Dokumentu pārvaldības sistēmu savietošana ar datu regulas prasībām

10. Atbildes uz jautājumiem, konsultācijas.

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu