Stress ir pozitīvs?! Ieteikumi stresa atpazīšanai un mazināšanai darba vidē.

Vadītājs kā stresa izraisīšanas vai mazināšanas indikators.

Seminārs “Stress ir pozitīvs?!” palīdzēs izprast, kā stress var būt gan motivējošs, gan destruktīvs faktors darba vidē. Tiks apskatīti praktiski ieteikumi stresa atpazīšanai un mazināšanai, lai uzlabotu darba vidi un darbinieku labsajūtu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta vadītāja lomai kā potenciālam stresa izraisītājam vai mazinātājam, akcentējot vadītāja atbildību un ietekmi uz komandas emocionālo stāvokli. Dalībnieki apgūs stratēģijas, kā efektīvi pārvaldīt stresu un veicināt pozitīvu un produktīvu darba vidi.

Semināra norises laiks: 16. jūlijā, plkst. 10:00 – 12:30

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Personāla vadītāju kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: https://registreties.com/apmacibas vai http://seminari.lv/



Apmācību vadītāja – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – personāla vadītāju kluba (PVK) vadītāja, eksperte, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katrām apmācībām klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu.

APMĀCĪBU SATURS

  • Stress darba vietā – to izraisītāji, pazīmes.
  • Darba slodze un darba temps, organizācijas kultūra, darbinieka loma, atbalsta funkcijas u.c.
  • Individuālās reakcijas stresa situācijās – prāts, emocijas, uzvedība, ķermeniskās reakcijas.
    Eustress – tā pozitīvās indikācijas.
  • Stresa aptauja (KIVI). Preventīvās darbības indivīda, grupas un organizācijas līmenī.

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu