Atvaļinājuma nauda – tās aprēķins, atšķirības, apmaksas principi, ietekme uz sociālajām iemaksām un citi biežāk uzdotie jautājumi.

Plānojot savu atpūtu – ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu –, gan darba devējiem, gan grāmatvežiem ir vērtīgi zināt ne tikai to, ka četru kalendāra nedēļu ilgs atvaļinājums pienākas ikvienam darbiniekam un to nevar aizstāt naudā, bet arī to, ka saistībā ar atvaļinājuma izmantošanu ir ne mazums būtisku nianšu, kas jāpārzina ikvienam, lai nodrošinātu, ka atvaļinājuma naudas aprēķins ir precīzs, tiek ievēroti tā apmaksas principi un netiek pieļautas būtiskas kļūdas, kas negatīvi var ietekmēt organizācijas darbu.

Visus svarīgākos jautājumus par atvaļinājuma naudu, aplūkos īpašs seminārs “Atvaļinājuma nauda – tās aprēķins, atšķirības, apmaksas principi, ietekme uz sociālajām iemaksām un citi biežāk uzdotie jautājumi”.

Semināra ietvaros gūsiet atbildes uz jautājumiem par atvaļinājumu un to veidiem, atvaļinājuma piešķiršanas kārtībā, atvaļinājuma ilgumu, atlīdzību par neizmanto atvaļinājumu, pārceļamo darba dienu apmaksu un papildus brīvdienu apmaksu, papildatvaļinājumiem, uzkrājumu veidošanu atvaļinājumam, atvaļinājuma naudas izmaksu, kad darbinieks izbeidz darba attiecības vai atvaļinājumu maksājamu darbiniekam, kas strādā nepilnu dara laiku (pusslodzi) un uz noteiktu darba laiku, atvaļinājumu bērna tēvam u.tml.

Semināra norises laiks: 20. jūnijā plkst. 10:00 – 14:00

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: registreties.com/apmacibas vai http://seminari.lv/

Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi.

Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece.

Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.

APMĀCĪBU SATURS:

– atvaļinājums un to veidi;
– atvaļinājuma piešķiršanas kārtība;
– atvaļinājuma ilgums;

– atvaļinājuma noformēšana un darbinieku informēšana. Nepieciešamā informācija;
– atvaļinājums avansā, atvaļinājumu piešķiršanas un apmaksas principi;
– atlīdzība par neizmantoto atvaļinājumu;
– vidējās izpeļņas noteikšanas īpatnības summētā un nepilnā darba laika gadījumos;
– atšķirības atvaļinājuma naudas aprēķinos;
– pārceļamo darba dienu apmaksa, papildus brīvdienu apmaksa u.tml.;
– atvaļinājuma ietekme uz minimālajām sociālajām iemaksām;
– atvaļinājuma aprēķinu piemēri un skaidrojumi;

– papildatvaļinājumi;

– piemaksas pie atvaļinājuma;
– atvaļinājuma naudas uzrādīšana pārskatos;

– vai var darbinieku izsaukt no atvaļinājuma?

– atvaļinājumi valdes loceklim un pienākumi, tiesības atbildība atvaļinājuma laikā;

– atvaļinājumi budžeta iestādēs, skolās, medicīnas iestādēs u.c.

– uzkrājumu veidošana atvaļinājumam;

– atvaļinājuma naudas izmaksa, kad darbinieks izbeidz darba attiecības;

– vai atvaļinājums maksājums, ja darbinieks strādā ar uzņēmumu līgumu, autorlīgumu;

– vai atvaļinājums maksājams darbiniekam kas strādā nepilnu dara laiku (pusslodzi) un uz noteiktu darba laiku (piemēram, vasarā), sezonas laiku, lauksaimniecībā u.c.

– mācību atvaļinājums;

– dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājums;

– atvaļinājums bērna tēvam un citai personai;

 

 

“Nodokļu likumdošanas izglītības centrs”
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu