Sezonas darbi lauksaimniecībā. Piemājas saimniecības.

Tuvojoties vasarai,  kad aktualizējas tūrisma sezona un lauksaimniecības darbi, arvien aktuālāki kļūs jautājumi, kas saistīti ar sezonas darbu. Kas man jāzina un kādi dokumenti jānoformē? Vai man pienākas arī atvaļinājums? Kā es varu zināt, vai darba devējs maksā par mani nodokļus? – tie ir tikai daži no jautājumiem, ar kuriem nākas saskarties, strādājot sezonas darbu. Lai arī sezonas darbs nesniedz ilgtermiņa stabilitāti, vienlaikus šis nodarbinātības veids ir tikpat nopietns kā jebkurš cits darbs.

Plašāk par sezonas darbu un to, kas jāzina, pieņemot darbinieku uz sezonas laiku, būs iespēja uzzināt aktuālā seminārā “Sezonas darbi lauksaimniecībā. Piemājas saimniecības”.

Semināra ietvaros būs iespēja uzzināt par īpašiem noteikumiem sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanā, sezonas laukstrādnieku ienākumiem, sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem, personas datu apstrādi, darba devēja ziņojuma iesniegšanu VID, IIN likmi laukstrādnieku ienākumam, ierobežojumiem sezonas darbos, darba līgumiem, situācijām, ja laukstrādnieks ir nerezidents, kā arī par piemājas saimniecību ienākumiem un nodokļiem, lauku tūrismu, kā arī radīsim atbildi uz jautājumu, kad var nereģistrēt saimniecisko darbību?

Semināra norises laiks: 25. jūlijā, plkst. 10:00 – 14:00

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: registreties.com/apmacibas vai http://seminari.lv/

Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi.

Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece.

Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.

APMĀCĪBU SATURS:

Īpaši noteikumi sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanai.

Sezonas laukstrādnieku ienākums. Kas tie par darbiem?

Kas nav sezonas laukstrādnieku ienākums.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājs. Nosacījumi un ierobežojumi.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs. Uz kādiem lauku darbiem un veidiem tas attiecas? Uz ko tas neattiecas?

Sezonas darbinieku reģistrēšana lauksaimniecībā.

Personas datu apstrāde.

Darba devēja ziņojuma iesniegšana VID.

Kad maksā nodokļus vispārējā kārtībā?

IIN likme laukstrādnieku ienākumam.
Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai

LAD Informācijas sistēma.

Minimālais nodoklis dienā.

Nodokļa sadale pa budžetiem.

Ierobežojumi sezonas darbos.

Darba attiecības lauksaimniecībā.

Darba līguma noslēgšana uz noteiktu laiku.

Darba devēja pienākumi, kas izriet no darba līguma – atvaļinājumi, brīvdienas, piemaksas, kompensācijas utt.

Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma termiņš.

Pārbaudes noteikšana.

Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku.

Noteikumi par sezonas rakstura darbiem.

Pārtraukumi darbā.

Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums.

Ja noslēgts uzņēmumu līgums.

Laukstrādnieks – nerezidents.

Sociālā apdrošināšana lauksaimniecībā.

Darba ņēmējs – laukstrādnieks, ZS īpašnieks.

Pašnodarbinātais.

Sociāli apdrošināmās personas.

Obligāti sociāli apdrošināmās personas atbilstoši to nodarbinātībai, vecumam, veselības stāvoklim un sociālās apdrošināšanas veidiem.

Kuras personas nav sociāli apdrošināmas un kurām nav jāmaksā VSAOI.

Sociālajai apdrošināšanai pakļauto personu un darba devēju reģistrācija.

Vai personu var pieņemt darbā ātrāk par darba veikšanu un kad to var reģistrēt VID?

Obligāto iemaksu objekts.

Kas netiek ietverts obligāto iemaksu objektā?

Obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai pašnodarbinātajiem.

Obligāto iemaksu apmēra noteikšana.

Darba ienākumu un obligāto iemaksu apmēra precizēšana.

Minimālais obligāto iemaksu objekts, tā noteikšana un obligāto iemaksu veikšana.

Izņēmumi, kad nav jāmaksā minimālais nodoklis?

Iemaksu veikšanas kārtība un termiņi.

Ziņojums par obligātajām iemaksām

Darbinieku reģistrācija sezonas rakstura darbos.

 

Piemājas saimniecību ienākums un nodokļi.

Kad un kas var nemaksāt IIN?

Lauksaimnieciskā ražošana.
Lauku tūrisms.

Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi lauksaimniecībā.

No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana

Pašpatēriņš.

Kad var nereģistrēt saimniecisko darbību?

“Nodokļu likumdošanas izglītības centrs”
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu