Jadvigas Neilandes kvalifikācijas celšanas kurss GRĀMATVEŽIEM – 8 apmācības tiešsaistē

Grāmatvedības noteikumi un prakse nepārtraukti mainās un attīstās, kas nozīmē, ka grāmatvežiem regulāri jāsaskaras ar jaunām likuma prasībām. Grāmatvežu gadījumā neapšaubāmi, ka tieši nepārtraukta mācīšanās ir panākumu atslēga. Lai sniegtu grāmatvežiem visu nepieciešamo atbalstu to kvalifikācijas paaugstināšanai un palīdzētu turēt to profesionālo līmeni nemainīgi augstu, “Nodokļu likumdošanas izglītības centrs” sadarbībā ar “Neilandes nodokļu konsultācijām” ir sagatavojis Kvalifikācijas celšanas kursu grāmatvežiem.

Grāmatvežu kvalifikācijas paaugstināšanas kursi palīdzēs grāmatvežiem pilnveidot savas profesionālās spējas – uzzināt par pastāvīgi mainīgajiem jaunumiem grāmatvedības jomā, paplašināt savas zināšanas, kā arī sniegs dziļāku izpratni par grāmatvedības jēdzieniem, dokumentu kārtošanu, gada pārskatu, likumu normu piemērošanu u.tml.

Kursi aptver plašu tematu loku, tostarp būs iespēja ieskatīsies jaunajos kases operāciju noteikumos, attaisnojuma dokumentu noformēšanā, informācijas sniegšanā Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem, kā arī citiem darījumiem citos aktuālos jautājumos. Kursu ietvaros tiks apskatīti tādi jautājumi kā skaidrās naudas ierobežojumi, darījumi ar juridiskām personām, darījumi ar fiziskām personām, skaidrās naudas deklarēšana, skaidrās naudas izmaksa autoriem, algas izmaksa skaidrā naudā un citas aktualitātes saistībā ar darījumiem skaidrā naudā. Tāpat kursu ietvaros būs iespēja uzzināt aktuālu informāciju par kases aparātu, sistēmu, iekārtu, biļešu un kvīšu noteikumiem un citām aktualitātēm tirdzniecībā. Tāpat kursi palīdzēs būt informētiem par visu, kas nepieciešams darbā ar pavadzīmēm. Tiks pievērsta padziļināta uzmanība arī jautājumiem par elektroniskajiem dokumentiem grāmatvedībā un fizisko personu datu aizsardzību grāmatvedībā, nodokļu aprēķinos un līgumos. Kursu ietvaros tiks apskatīti svarīgākie jautājumi saistībā ar darba aizsardzību un darba drošību, ja strādājam attālināti. 

Tā kā grāmatvežu uzdevums ir vienmēr būt informētiem par jaunumiem un būt profesionāli aktīviem, šie kursi būs tiem īpaši noderīgi. Grāmatvežu kvalifikācijas paaugstināšanas kursi nodrošinās teorētiskās zināšanas ar praktiskiem piemēriem, palīdzot grāmatvežiem būt informētiem par jaunākajām tendencēm nozarē un parūpēties, lai viņu darbs vienmēr atbilstu likumdošanas prasībām.

Apmācību norises laiks: 9. 16., 19., 23., un 30. aprīlī, 8., 14., un 17. maijā, plkst. 10:00 – 14:00

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – šobrīd pieejama 65% atlaide – tikai EUR 280 + PVN (kvalifikācijas celšanas kursa standarta cena – EUR 800 + PVN). Katrs seminārs atsevišķi – EUR 99 + PVN / *Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat izbrīvēt visus apmācību tiešsaistes laikus, būs iespēja tos noskatīties arī ierakstā.

PAR DALĪBU KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSĀ TIKS IZSNIEGTA APLIECĪBA AR J.NEILANDES APLIECINĀJUMU UN AKADĒMISKO STUNDU SKAITU.

Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi.

Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece.

Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.

APMĀCĪBU SATURS:

9. APRĪLĪ

Skaidrās naudas uzskaite grāmatvedībā uzņēmumos un organizācijās.

Semināra norises laikā, dalībnieki ieskatīsies jaunajos kases operāciju noteikumos, attaisnojuma dokumentu noformēšanā, informācijas sniegšanā Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem, kā arī citiem darījumiem citos aktuālos jautājumos.

Plašāka informācija: https://registreties.com/skaidras-naudas-uzskaite/

 

16. APRĪLĪ

Darījumi skaidrā naudā – iespējamie riski un soda sankcijas.

Semināra ietvaros tiks apskatīti tādi jautājumi kā skaidrās naudas ierobežojumi, darījumi ar juridiskām personām, darījumi ar fiziskām personām, skaidrās naudas deklarēšana, skaidrās naudas izmaksa autoriem, algas izmaksa skaidrā naudā un citas aktualitātes saistībā ar darījumiem skaidrā naudā.

Plašāka informācija: https://registreties.com/darijumi-skaidra-nauda/

 

19. APRĪLĪ

Kases aparātu, sistēmu, iekārtu, biļešu un kvīšu noteikumi un citas aktualitātes tirdzniecībā.

Semināra ietvaros būs iespēja uzzināt par visu, kas saistīts ar kases aparātu sistēmu, tai skaitā par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību, kases aparātu lietošanas, lietotāju un apkalpojošo dienestu uzraudzības un kontroles kārtību, darījumus apliecinošiem dokumentu veidiem un rekvizītiem, dāvanu kartēm un maiņas naudu, norēķiniem, ielu tirdzniecību u.c.

Plašāka informācija: https://registreties.com/aktualitates-tirdznieciba/

 

23. APRĪLĪ

Preču piegādes dokumenti (pavadzīmes).

Semināra “Preču piegādes dokumenti (pavadzīmes)” ietvaros būs iespēja uzzināt visu, kas nepieciešams darbā ar pavadzīmēm, tai skaitā par elektroniskajām pavadzīmēm, pavadzīmēm lauksaimniecībā, pavadzīmju labošanu, pavadzīmju reģistru, pavadzīmju žurnālu un kam nav jākārto pavadzīmju žurnāls, kā arī par pavadzīmju inventarizāciju, to, kādi ir trūkumi un kādas kļūdas tiek pielaistas pavadzīmēs, kā arī rastas atbildes uz daudziem svarīgiem jautājumiem.

Plašāka informācija: https://registreties.com/precu-piegades-dokumenti/

 

30. APRĪLĪ

Elektroniskie dokumenti grāmatvedībā.

Semināra ietvaros tiks apskatītas tēmas par attaisnojuma dokumentiem, elektroniskajiem rēķiniem un līgumiem, aktiem, bankas izrakstiem, elektronisko parakstu un pavadzīmēm, kā arī par elektronisko iesniegumu, rīkojumu, inventarizācijas dokumentiem, PVN rēķiniem, elektroniskajiem dokumentiem arhīvā, kā arī tiks aplūkoti citi jautājumi par elektroniskiem dokumentiem.

Plašāka informācija: https://registreties.com/elektroniskie-dokumenti-gramatvediba/

 

8. MAIJĀ

Fizisko personu datu aizsardzība grāmatvedībā, nodokļu aprēķinos un līgumos. 

Semināra ietvaros būs iespēja uzzināt par ES regulu par fizisko personu, par personas datu apstrādē iesaistītām personām, to pienākumiem un to, kas jāzina katram grāmatvedim / finanšu darbiniekam par personas datiem un to apstrādi – aprakstot kārtību. Tāpat tiks apskatīti tādi jautājumi kā dati grāmatvedības attaisnojuma dokumentos, reģistros, maksājuma uzdevumi, rēķini, pavadzīmes, kvītis, čeki u.c., dati par personālu, dati par klientu, līgumi, dalībnieku saraksti, sapulču protokoli u.tml.

Plašāka informācija: https://registreties.com/fizisko-personu-datu-aizsardziba/

 

14. MAIJĀ

Kas jāzina grāmatvedim par darba aizsardzību?

Seminārā ietvaros būs iespēja uzzināt par darba aizsardzību, darbinieka profilaktiskajiem veselības aizsardzības pasākumiem, potēm, sportu, veselīgo pārtiku, uztura bagātinātājiem, telpu un aprīkojuma nodrošināšanu, medikamentu nodrošināšanu, darba aizsardzības pārkāpumiem, darbinieku izdevumu kompensēšanu, darbinieka dīkstāvi u.tml. 

Plašāka informācija: https://registreties.com/darba-aizsardziba-gramatvediba/

 

17. MAIJĀ

Attālinātais darbs, darba devēja kompensācijas

Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt vairāk darba drošību, ja strādājam attālināti. Semināra ietvaros tiks apskatīti jautājumi par darbu no mājām, dokumentiem šādos gadījumos, kā nodrošināt apstākļus un tehniku, inventāru darbam mājās, kas darba devējam jākompensē, ja darbinieks strādā mājās un kādas ir kompensāciju summas. Tāpat tiks apskatītas tēmas par nolietojuma aprēķināšanu un noteikšanu, dokumentu noformēšanu, rīkojumiem, darba līgumiem,  koplīgumiem un grāmatvedības metodiku.

Plašāka informācija: https://registreties.com/darba-drosiba/

 

 

Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos apmācību kursam, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu: