Trešo valstu pilsoņu nodarbināšana Latvijā

Atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajam regulējumam, Savienības pilsoņiem, lai ieceļotu, uzturētos un strādātu Latvijā, nav gandrīz nekādu ierobežojumu. Savienības pilsonis var uzsākt darbu pēc darba līguma noslēgšanas, taču Trešo valstu pilsoņu nodarbinātībai pastāv virkne ierobežojumu gan ieceļošanai (vīza), gan uzturēšanās (uzturēšanās atļauja), gan nodarbinātībai (tiesības uz nodarbinātību). Saskaņā ar likumdošanu, darba devējs uzņemas pilnu atbildību gan par ārzemnieka nodarbinātību (t.sk. ierobežojumi attiecībā uz atalgojumu), gan uzturēšanos (t.sk. dzīvesvieta un veselības aprūpe), gan nepieciešamības gadījumā – izraidīšanas izdevumiem.

Plašāk par Trešo valstu pilsoņu nodarbināšanu Latvijā būs iespēja uzzināt seminārā “Trešo valstu pilsoņu nodarbināšana Latvijā”.

Semināra ietvaros tiks apskatīti tādi temati kā – Trešo pilsoņu uzturēšanās Latvijā, darba atļauju kārtošana, vīzas noformēšana, uzturēšanās atļauja, ārzemnieku nodarbināšana, Trešo valstu pilsoņu īstermiņa un ilgtermiņa nodarbinātība, darba tiesības, nodokļu piemērošana, IIN piemērošana, VSAOI piemērošana utt.

Semināra norises laiks: 11. jūlijā, plkst. 10:00 – 16:00

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: registreties.com/apmacibas vai http://seminari.lv/

Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi.

Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece.

Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.

APMĀCĪBU SATURS:

UZTURĒŠANĀS LATVIJĀ:

Kuru valstu pilsoņiem aizliegts iebraukt Latvijā?

Par Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošanu Latvijas Republikā.

Valstis vai teritorijas, kuru pasu turētāji var ieceļot Latvijā bez vīzas.

Personas, kas kā ceļošanas dokumentu.

Veselības apdrošināšanas polise nav nepieciešama.

Imigrācijas likums.

Darba atļauju kārtošana.

Ārzemnieku nodarbināšana.
Kas ir ārzemnieks?

Kādas ir atšķirības darbā iekārtošanās procedūrās Savienības pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem?

Kādi ir ārzemnieku darbā iekārtošanās procesa galvenie soļi?

Iesniedzamie dokumenti.

Vakance.

Izsaukums/ielūgums.

Vīzas noformēšana.

Uzturēšanās atļauja.

Ārzemnieku nodarbināšana.

Ja darba devējs Latvijā vēlas nodarbināt ārzemnieku uz darba līguma pamata.

Noteikumi ārzemnieku nodarbināšanas jomā.

Kādiem jābūt minimāliem ienākumiem Latvijā?

Finanšu līdzekļi ārzemniekam, kurš Latvijas Republikā ieceļo vai uzturas ar vīzu vai ir tādas valsts pilsonis, kuram vīza nav nepieciešama.

Darbinieku meklēšana Eiropā.

Trešo valstu pilsoņu nodarbināšana.

Trešo valstu pilsoņu īstermiņa nodarbinātība.

Trešo valstu pilsoņu ilgtermiņa nodarbinātība.

Valodas zināšanas.

Valsts valodas prasmes līmeņi.

 

DARBA TIESĪBAS:

Darba tiesisko attiecību tiesiskais regulējums.

Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumi.

Darba devējs.

Vienlīdzīgu tiesību princips.

Darbinieku pārstāvība.

Starptautiskie līgumi.

Darba līgumam un darba tiesiskajām attiecībām piemērojamais likums.

Darba devēja pienākumi, nosūtot darbinieku veikt darbu Latvijā.

Darbs Latvijā.

Darba tiesiskās attiecības un darba līgums

Darba līguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti.

Nodarbināšanas aizliegumi, ierobežojumi un atbildība.

Ziņas par pretendentu un darbā pieteikšanās dokumenti.

Darba līguma forma.

Atlīdzība gadījumos, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ.

Darba samaksas izmaksa, ja nodarbināta persona, kura nav tiesīga uzturēties Latvijas Republikā.

Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja norīkotā darbinieka īpašās tiesības.

Darbs dzīvesvietā.

Darbs citā valstī.

Darbs attālināti dzīvesvietā.

Darbs attālināti citā valstī.

Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumi.

 

NODOKĻU PIEMĒROŠANA:

Starptautisko līgumu piemērošana.

Nodokļu konvencijas un Latvijas Republikas likumi.

Citi starptautiskie līgumi.

Starptautiskie strīdi.

Rezidences statuss.

Līgumslēdzējas Valsts rezidents.

Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts.

 

IIN PIEMĒROŠANA:

Nepieciešamā dokumentācija.

Nodokļa aprēķināšana.

Paziņojuma iesniegšana.

 

VSAOI PIEMĒROŠANA:

Nepieciešamā dokumentācija.

Ziņu iesniegšana par VSAOI.

VSAOI aprēķināšana. Likmes.

Ziņojuma iesniegšana.

 

“Nodokļu likumdošanas izglītības centrs”
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu