Vadītājs kā līderis. Vai visi vadītāji ir arī komandas līderi?

Līderību raksturojošie aspekti un veicinātaji. Kā vadīt sevi, jeb līderi sāk ar sevi.

Seminārs “Vadītājs kā līderis” sniegs ieskatu līderības būtībā un palīdzēs saprast, vai visi vadītāji ir arī komandas līderi. Apskatīsim, kādi ir līderību raksturojošie aspekti un kas veicina veiksmīgu līderību, iekļaujot komunikācijas prasmes, empātiju un stratēģisko domāšanu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta pašvadībai, uzsverot, ka efektīvi līderi sāk ar sevi, attīstot pašapziņu un personīgo izaugsmi. Seminārs sniegs praktiskus padomus un rīkus, lai ikviens vadītājs varētu kļūt par iedvesmojošu līderi savā komandā.

Semināra norises laiks: 9. jūlijā, plkst. 10:00 – 12:30

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Personāla vadītāju kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: https://registreties.com/apmacibas vai http://seminari.lv/Apmācību vadītāja – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – personāla vadītāju kluba (PVK) vadītāja, eksperte, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katrām apmācībām klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu.

APMĀCĪBU SATURS

  • Vadītājs un līderis, kopīgais un atšķirīgais. Līderības galvenās raksturojošās iezīmes.
  • Vadītājs un efektīvākie vadības stili, kas ir sociālā inteliģence.
  • Efektīvākie līderības veidi un izpausmes – 4 ieteikumi. Kāds līderības veids ir piemērotākais konkrētā organizācijā izvirzīto mērķu sasniegšanai.
  • Aktīvi un pasīvi destruktīvas līderības formas un izpausmes, tās izpausmes.

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu