Skaidrās naudas pareiza uzskaite grāmatvedībā, uzņēmumos un organizācijās. Atbilstoši aktuālajām prasībām 2024. gadā.

Skaidra nauda joprojām ir un vēl tuvākajā nākotnē paliks kā viens no norēķināšanās veidiem. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” normām nodokļu maksātājiem tiek noteikts pienākums deklarēt mēnesī savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus virs 1500 eiro, taču grāmatvežiem jāpārzina vēl virkne citu prasību, kas saistīti ar skaidras naudas uzskaiti.
 
Atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem sniegs seminārs “Skaidrās naudas uzskaite grāmatvedībā uzņēmumos un organizācijās, atbilstoši aktuālajām prasībām 2024. gadā.”

Seminārs ieskatīsies jaunajos kases operāciju noteikumos, attaisnojuma dokumentu noformēšanā, informācijas sniegšanā Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem, kā arī citiem darījumiem un citos aktuālos jautājumos.
 

Semināra norises laiks: 9. aprīlī plkst. 10:00 – 14:00

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 99 + PVN / *Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: registreties.com/apmacibas vai http://seminari.lv/

Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi.

Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece.

Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.

APMĀCĪBU SATURS:

Īpaši noteikumi par skaidras naudas uzskaiti.
Skaidrā nauda iemaksas un izmaksas reģistrēšana.
Cik bieži kārto kases grāmatu?
Kas kārto kasi reizi nedēļā?
Kas kases grāmatu var nekārtot?
Jauni MK noteikumi. Kad tos sāk piemērot?
Kas sagatavo kases ieņēmumu vai izdevumu orderi?
Kases orderim pielīdzināts dokuments. Kas tas ir?
Kas veic ierakstu kases grāmatā?
Norādāmie rekvizīti kases ieņēmumu orderī.
Norādāmie rekvizīti kases izdevumu orderī.
Inkasators.
Vai personas kodu norāda?
kad personas kodu drīkst nenorādīt?
Kas orderos parakstās?
Kādus dokumentus pievieno orderim?
Uzņēmuma pārstāvis.
Ārvalsts valūta skaidrā naudā.
Pilnvarotā persona – naudas saņēmējs. Pilnvaras saņemšana.
Kad kasiera parakts var nebūt?
Kases orderu numurēšana.
Kas ir kase?

Skaidrās naudas glabāšanas vieta.
Ziedojumu kastītes.
Grāmatu un suvenīru galds.
Izmaksu saraksts. Kādi rekvizīti jānorāda?
Ko drīkst maksāt saskaņā ar izmaksu sarakstu?
Vai drīkst labot kases orderus?
Naudas reģistrēšana, ja lieto kases aparātu.
Naudas reģistrēšana, ja lieto kvītis un biļetes..
Ja darbinieks iemaksā naudu kasē.
Budžeta iestādes sagatavots dokuments par iemaksu kasē.
Budžeta iestādes dokumenta rekvizīti.
Dokumenta kopsavilkuma dati. Kad sagatavo kases ieņēmumu orderi?
Kad izsniedz apliecinājumu par skaidrās naudas iemaksu?
Kad personas kodu norāda, pārdodot valūtu?
naudas sadalījums pa valūtām.
Kas ir kases grāmata?
Kases grāmatas kārtošana elektroniski.
Kad kases orderus nenoformē?
Kases grāmatas prasības, ja to kārto papīra veidā.
Kases grāmatas numurēšana.
Kases inventarizācija.
Naudas iztrūkums un pārpalikums.

“Nodokļu likumdošanas izglītības centrs”
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu