Preču piegādes dokumenti (pavadzīmes).

Saskaņā ar likumu, preču piegādes dokuments nav grāmatvedības attaisnojuma dokuments, pamatojoties uz kuru drīkst izdarīt ierakstus (iegrāmatot) grāmatvedības reģistros, ja tajā papildus nav norādīti attaisnojuma dokumentam obligāti norādāmie rekvizīti vai papildus šādam preču piegādes dokumentam nav noformēts preču nosūtītāja (izsniedzēja) sagatavots attaisnojuma dokuments. Preču piegādes dokumentam nav piemērojamas oriģinālā dokumenta (papīra formas) iznīcināšanas iespējas, ja tajā papildus nav norādīti attaisnojuma dokumentam obligāti norādāmie rekvizīti. Vienlaikus preču piegādes dokumenti joprojām raisa jautājumus kā uzņēmējiem, tā arī grāmatvežiem.

Aktuālāko informāciju šajā jautājumā sniegs seminārs “Preču piegādes dokumenti (pavadzīmes).” Seminārs būs aktuāls tiem, kuri preču piegādē (pārdošanā) vai citu darbību veikšanai ar tām noformē preču piegādes dokumentu.

Semināra “Preču piegādes dokumenti (pavadzīmes)” ietvaros būs iespēja uzzināt visu, kas nepieciešams darbā ar pavadzīmēm, tai skaitā par elektroniskajām pavadzīmēm, pavadzīmēm lauksaimniecībā, pavadzīmju labošanu, pavadzīmju reģistru, pavadzīmju žurnālu un kam nav jākārto pavadzīmju žurnāls, kā arī par pavadzīmju inventarizāciju, to, kādi ir trūkumi un kādas kļūdas tiek pielaistas pavadzīmēs, kā arī rastas atbildes uz daudziem svarīgiem jautājumiem.

Semināra norises laiks: 30. maijā plkst. 10:00 – 14:00

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 99 + PVN / *Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: registreties.com/apmacibas vai http://seminari.lv/

Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi.

Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece.

Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.

APMĀCĪBU SATURS:

• Pavadzīmes saturs.
• Kas paraksta pavadzīmi?
• Elektroniska pavadzīme.
• Kādi vēl citi dokumenti aizvieto pavadzīmi?
• Pavadzīme lauksaimniecībā.
• Pavadzīmju labošana.
• Eksemplāru skaits.
• Pavadzīmju reģistrs.
• Kokmateriālu reģistrs.
• Reģistrā norādāmā informācija.
• Kur atrodas pavadzīmes?
• Pavadzīmju reģistrs elektroniski.
• Kam nav jākārto pavadzīmju žurnāls?
• Pavadzīmju inventarizācija.
• Kādi trūkumi un kļūdas tiek pielaistas pavadzīmēs?
• Transporta pavadzīmes.
• CMR noformēšana.
• Kokmateriālu pavadzīmes.
• Citas pavadzīmes.
• Vai preču piegādes dokuments ir tas pats, kas attaisnojuma dokuments?
• Kādi dokumenti nepieciešami eksportam, importam, preču piegādei un saņemšanai ES un pakalpojumiem?

“Nodokļu likumdošanas izglītības centrs”
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu