Personāla vadība VUCA pasaules koncepta skatījumā.

Kā personāla vadītājs var integrēt un pielietot VUCA principus savā darbā. Galvenās iespējas un izaicinājumi.

Seminārs “Personāla vadība VUCA pasaules koncepta skatījumā” palīdzēs personāla vadītājiem saprast, kā integrēt un pielietot VUCA principus (svārstīgums, neskaidrība, sarežģītība, nenoteiktība) savā darbā. Tiks aplūkotas galvenās iespējas, kā pielāgot personāla vadības stratēģijas, lai efektīvi reaģētu uz strauji mainīgajiem apstākļiem. Dalībnieki iegūs praktiskus ieteikumus un rīkus, kā risināt VUCA radītos izaicinājumus, veicinot organizācijas elastību un inovāciju. Seminārs uzsvērs arī vadītāja lomu, lai stiprinātu komandas noturību un veicinātu pielāgošanās spējas.

Semināra norises laiks: 26. jūlijā, plkst. 10:00 – 12:30

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Personāla vadītāju kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: https://registreties.com/apmacibas vai http://seminari.lv/Apmācību vadītāja – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – personāla vadītāju kluba (PVK) vadītāja, eksperte, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katrām apmācībām klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu.

APMĀCĪBU SATURS

  • Personāla vadība VUCA (Warren Bennis, Burt Nanus) pasaules koncepta skatījumā – nepastāvība, nenoteiktība, sarežģītība un neskaidrība. VUCA principu piedāvātie risinājumi.

  • Kas ir “gudra izaugsme” kā personālvadības rīks.

  • Darba izpildes rādītāji – kvalitatīvie un kvantitatīvie, t.sk. pamata kompetences. Kāpēc apmācības VUCA pasaulē ir tik būtiskās. Biezāk izmantotās mācību metodes cilvēkresursu attīstībai.

  • Jautājumu algoritms situācijas diagnosticēšanai un “EXIT” jautājumi.

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu