Nodokļu piemērošana darījumos ar fiziskām personām.

Nodokļu ieturēšana, pārskatu iesniegšana.

Mūsdienās arvien aktuālāki dažādos veidos kļūst darījumi ar fiziskām personām. Tas aktualizē arī jautājumus par to, kā izvērtēt nodokļu slogu darījumos ar fiziskām personām, kā izvēlēties labāko risinājumu nodokļu piemērošanā? Vai slēgt uzņēmuma līgumu, kā atšķiras darījumi ar saimnieciskās darbības veicēju un ja nav reģistrēta saimnieciskā darbība? Viss par dokumentu noformēšanu, pārskatiem un nodokļu ieturēšanu aktuālā seminārā ”Nodokļu piemērošana darījumos ar fiziskām personām. Nodokļu ieturēšana, pārskatu iesniegšana”.

Semināra ietvaros tiks apskatītas tēmas par darbiniekiem, to algu, līgumiem, nodokļu ieturēšanu un citiem aktuāliem jautājumiem. Tāpat tiks runāts par tematiem, kas attiecas uz valdes locekļiem, kā arī rastas atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem par līgumu noslēgšanu un to dažādajiem veidiem. Tiks apskatīti arī darījumi ar saimnieciskās darbības veicēju un cita veida darījumi ar fizisko personu.

Semināra norises laiks: 27. februārī, plkst. 10:00 – 14:00

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 99 + PVN / *Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi.

Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece.

Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.

APMĀCĪBU SATURS:

1.     Darbinieki:

–         Dokumentu noformēšana;

–         Minimālā alga;

–         Obligāti maksājamais VSAOI.

–         Vidējā alga Latvijā;

–         Nodokļu ieturēšana;

–         Ziņas par darba ņēmējiem.

–         Ziņoums par VSAOI un IIN;

–         Paziņojums par IIN;

–         Kompensācijas;

–         Attālinātais darbs;

–         Savas autoašīnas izmantošana.

–         Telpu, datora, telefona, automašīnas noma;

–         Patapinājums par automašīnu, datoru, telefonu, telpām.

–         Dokumentu noformēšana.

–         Darbinieku ēdināšana;

–         Ārstniecības apmaksa darbiniekiem;

–         Augstākās izglītības apmaksa.;

–         Darba devēja iemaksas pivātajos pensiju fondos, dzīvības un veselības apdrošināšana;

–         Darba devēja pabalsti.

–         Dāvanas un apbalvojumi.

–         Personāla iltspējas pasākumi.

–         Komandējumi.

–         Darba baucieni.

–         Avansa norēķini;

–         Materiālie labumi;

–         Koplīgumi un ģenerālvienošanās;

–         Darba kārtības noteikumi un rīkojumi.

2. Valdes locekļi:

–         Pilnvarojuma līgums;

–         Obligātais nodoklis no minimālās algas;

–         Aizdevumi un procenti;

–         Nodokļu ieturēšana;

–         Pārskati.

3. Ja noslēgts uzņēmumu līgums:

–         Dokumentu noformēšana;

–         Reģistrēti nodokļu maksātāji;

–         Nereģistrēti nodokļu maksātāji;

–         Nodokļu riski;

–         Nodokļu ieturēšana;

–         Pārskati;

–         Atšķirības starp darba līgumu.

4. Ja nav reģistrēta saimnieciskā darbība:

–         Dokumentu noformēšana;

–         Nodokļu ieturēšana;

–         Pārskati.

5. Darījumi ar saimnieciskās darbības veicēju:

–         Dokumentu noformēšana;

–         Pārskati.

6. Ja noslēgts autoratlīdzības līgums:

–         Dokumentu noformēšana;

–         Nodokļu ieturēšana rezidentam, nerezidentam, pensionāram, personai ar invaliditāti, kolektīvā pārvaldījuma organizāijas biedram, autora mantiniekiem;

–         Autorlīguma saturs;

–         Neapliekamo izmaksu normu piemērošana;

–         Komadējuma nauda un citi izdevumi;

–         Ja autors ir reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs vai SDV mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.

7. Cita veida darījumi ar fizisko personu:

–         Mežu iegāde;

–         Metāllūžņu iepirkšana;

–         piemājas saimniecības augi;

–         mākslas darbi;

–         dzīvnieki;

–         Augu un sēņu iepirkšana;

–         Rokdarbu un amatnieku izstrādājumu iegāde;

–         tirgi;

–         Personiskās mantas iegāde;

–         lombardi, antikvariāti;

–         azartspeles, loterijas;

–         Telpu un lietas noma,

–         Dokumentu noformēšana;

–         Nodokļu ieturēšana;

–         Pārskati.

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu