Namu apsaimniekošanas īpatnības grāmatvedībā

Namu apsaimniekošanu Latvijā var veikt vairākās organizatoriskās formās, tomēr grāmatvedības aspektā tiem visiem piemīt līdzīgas īpašības. Ir būtiski atšķirt apsaimniekotāja tiešo saimniecisko darbību no viņa sniegtajiem starpniecības pakalpojumiem, jo tas ietekmē gan ieņēmumu uzskaitei, gan nodokļu aprēķinus.

Pašlaik nekustamā īpašuma apsaimniekošanas sektorā pastāv jautājumi, kas nav atrisināti jau vairāk nekā 10 gadus. Lai gan ir veiktas likumdošanas izmaiņas un tirgū ienākuši jauni IT risinājumi, joprojām pastāv nepieciešamība risināt tādus svarīgus jautājumus kā apsaimniekošanas uzņēmumu nesaimnieciska pārvaldīšana, dzīvokļu īpašnieku neiesaiste un problēmas, kas saistītas ar ES fondiem renovācijai.

Grāmatvedības procesā jānodrošina skaidra atšķiršana starp apsaimniekotāja tiešo saimniecisko darbību un starpniecības pakalpojumiem, jo tas būtiski ietekmē finanšu plūsmas uzskaitei un nodokļu aprēķināšanu. Grāmatvedības uzskaite ir jāveic atbilstoši divkāršā ieraksta principiem, kas ļauj precīzi sekot visiem finanšu darījumiem un nodrošināt pārredzamību.

Ievērojot dažādās prasības un regulējumus, kas attiecas uz dažādiem apsaimniekošanas modeļiem, ir svarīgi izprast un pielietot atbilstošus grāmatvedības standartus, kas atspoguļo katras organizācijas specifiku. Tas ne tikai palīdzēs novērst iespējamos konfliktus un neskaidrības finanšu jautājumos, bet arī uzlabos kopējo uzņēmuma pārvaldību un efektivitāti.

 
 

Semināra norises laiks: 21. maijā plkst. 10:00 – 12:00

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: registreties.com/apmacibas vai http://seminari.lv/

Semināra lektore - Maira Lāce. Profesionāla grāmatvede ar vairāku gadu darba pieredzi. Strādājusi grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumā, kurā tiek apkalpotas gan SIA, gan biedrības, Z/S un pašnodarbinātie. Pieredzējusi Eiropas Savienības fondu projektu rakstītāja un projektu grāmatvede. Pasniedz dažādus seminārus un kursus grāmatvedības jomā, labprāt organizē un vada dažādus pasākumus. Lekcijas vada, ņemot piemērus no praktiskās pieredzes darbā ar klientiem. Interesanti, saistoši un atraktīvi palīdzēs apgūt vissarežģītākos grāmatvedības jautājumus. Ieguvusi bakalaura grādu Finanšu vadībā.

APMĀCĪBU SATURS:

(Informācija tiks papildināta)

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu