KOMANDAS KOUČINGA PAMATI

Komandas koučings ir spēcīgs process, kas ļauj komandām uzlabot savu sniegumu un sasniegt mērķus. Tas ietver vadības darbu ar komandu, lai uzlabotu viņu kolektīvo sniegumu un sasniegtu kopīgu mērķi. Koučings palīdz identificēt komandas stiprās un vājās puses, nodrošinot to ar nepieciešamajiem instrumentiem un paņēmieniem, lai sasniegtu tās mērķus. Izmantojot komandas koučingu, komandas locekļi mācās efektīvāk sadarboties, veidot uzticību un savstarpēju cieņu vienam pret otru. Tas savukārt rada pozitīvāku un produktīvāku darba vidi un galu galā nes labākus biznesa rezultātus.

Mūsdienu straujajā biznesa vidē komandas koučings ir svarīgāks nekā jebkad agrāk. Tas palīdz komandām pielāgoties pārmaiņām, saglabāt motivāciju un strādāt pie kopīgu mērķu sasniegšanas. Ieguldot komandas apmācībā, organizācijas var pilnībā atraisīt savu komandu potenciālu un gūt panākumus ilgtermiņā.

Vienota izpratne, domāšanas un rīcības stils stiprina uzņēmumu un sekmē panākums, taču ne visas darbinieku grupas var saukt par komandām. Seminārs “Komandas koučinga pamati” iepazīstina ar komandas koučinga principiem un atklās to galvenos ieguvumus.

Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt kā veicināt saliedētu komandu, kā sekmēt galvenās struktūras un veicināt lēmumu pieņemšanas spējas, kā idejām pāriet uz darbībām, kā risināt problēmas ar komunikāciju palīdzību, kā arī kā veicināt vienotu izpratni par mērķi. Seminārs sniegs tā dalībniekiem visaptverošu izpratni par komandas koučingu un nodrošinās viņus ar nepieciešamajiem rīkiem un paņēmieniem, lai palīdzētu komandām sasniegt savus mērķus un uzlabot to sniegumu. 

Semināra norises laiks: 31. maijā, plkst. 10:00 – 12:30

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Personāla vadītāju kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: https://registreties.com/apmacibas vai http://seminari.lv/Apmācību vadītāja – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – personāla vadītāju kluba (PVK) vadītāja, eksperte, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katrām apmācībām klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu.

APMĀCĪBU SATURS

Vienota izpratne, domāšanas un rīcības stils stiprina uzņēmumu un sekmē panākums, taču ne visas darbinieku grupas var saukt par komandām. Seminārs “Komandas koučinga pamati” iepazīstina ar KK (komandas koučinga) principiem un atklāj galvenos ieguvumus.

Aktuālie uzdevumi:

 – komandas locekļu iesaiste un unikālo prasmju un talantu atklāšana.

– “komandas prātu” nozīme.

– komandas efektivitātes izpēte – kas sekmē galvenās struktūras un veicina lēmumu pieņemšanas spējas.

– komandas radošās domāšanas paplašināšana – no idejām uz darbībām.

– sanāksmju struktūras un attīstiet komandas dialogu. Ideju vākšanas rīki

– iemaņas problēmas risināšanai ar komunikācijas palīdzību

– vienotas izpratnes par mērķi nozīme un rīcības plāns (nākamais
solis)

 

 Kontaktinformācija:
Tālrunis: +371 28487618
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu