Personāla vadība un iekšējā komunikācija. Šenona – Vīvera komunikācijas modelis.

Stratēģiskā, radošā komunikācija, izglītojošā un funkcionālā komunikācija. Kā uzlabot komunikāciju, lai mazinātu dezinformāciju un motivācijas pazemināšanos.

Seminārs “Personāla vadība un iekšējā komunikācija” piedāvā dziļu ieskatu efektīvas komunikācijas nozīmē uzņēmumā. Tas ietver Šenona–Vīvera komunikācijas modeli, kas palīdz saprast informācijas plūsmas pamatus un potenciālos traucējumus. Semināra laikā tiks aplūkota stratēģiskā, radošā, izglītojošā un funkcionālā komunikācija, izceļot dažādu pieeju nozīmīgumu atkarībā no situācijas. Dalībnieki apgūs metodes, kā uzlabot komunikāciju uzņēmumā, mazinot dezinformāciju un motivācijas zudumu. Seminārs palīdzēs izstrādāt efektīvas komunikācijas stratēģijas, lai veicinātu pozitīvu darba vidi un produktivitāti.

Semināra norises laiks: 18. jūnijā, plkst. 10:00 – 12:30

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Personāla vadītāju kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: https://registreties.com/apmacibas vai http://seminari.lv/Apmācību vadītāja – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – personāla vadītāju kluba (PVK) vadītāja, eksperte, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katrām apmācībām klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu.

APMĀCĪBU SATURS

  • Personāla vadība un iekšējā komunikācija – komunikācijas fenomens mūsdienu pasaulē.
  • Komunikācija uzņēmumā un tās galvenie uzdevumi. Komunikācijas kanāli, to specifika un priekšrocības. Šenona – Vīvera komunikācijas modelis – kā to pielietot.
  • Kas jāzina par komunikācijas barjerām, kāpēc tās rodas un kā tās pārvarēt.
  • Kā uzlabot komunikāciju – droša un uzticama, jaunu saziņas un informācijas ieguves izveide.

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu