KO UZŅĒMUMA VADĪTĀJS SAGAIDA NO HR SPECIĀLISTIEM?

Par izaicinājumiem vadītāju un HR nodaļas sadarbībā.

Personāla vadītājs ir viens no “atslēgas” cilvēkiem organizācijā – viņš ne tikai kārto personāla lietvedību, nodrošina personāla datu uzkrāšanu un veic personāla atlasi, bet arī rūpējas par organizācijas darbiniekiem – novērtē katra dalībnieka kompetences un prasmes, seko tam, lai darbinieki augtu un attīstītos kopā ar organizāciju. Taču ko mūsdienu vadītājs īsti sagaida no HR speciālista? Uz šo jautājumu atbildi būs iespējams gūt seminārā “Ko uzņēmuma vadītājs sagaida no personāla vadītājiem? Galvenais par izaicinājumiem vadītāju un HR nodaļas sadarbībā”.

Semināra ietvaros būs iespēja uzzināt par svarīgākajām personālvadības tendencēm, tai skaitā par personisko un profesionālo piemērotību, dažādām vadības un HR sadarbības pieejām, par HR speciālistu tipiem un veiksmīgas sadarbības priekšnoteikumiem.

Seminārā iegūtās zināšanas palīdzēs personāla vadītājiem ne tikai pilnveidot savas prasmes, apgūt jaunas teorijas un uzzināt par jaunākajām tendencēm, bet arī nodrošināt maksimāli efektīvu cilvēkresursu vadību

Semināra norises laiks: 19. martā, plkst. 10:00 – 12:30

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Personāla vadītāju kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/Apmācību vadītāja – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – personāla vadītāju kluba (PVK) vadītāja, eksperte, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katrām apmācībām klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu.

APMĀCĪBU SATURS

Ko vadītājs sagaida no HR speciālista? Kas svarīgāks: uzticama padomdevēja
potenciāls, “biznesa tvēriens” vai līdera talanti.

CENTRĀLIE JAUTĀJUMI:

– Aktualitātes un tendences, nezināmais kā izaicinājums.

– Personiskā un profesionālā piemērotība – kāda ir definējuma izpratne un praktiskas pielietojums.

– Vadības un HR sadarbības pieejas: uzticamu padomdevēju, biznesa partneris, izpildītājs u.c.?

– Kāda tipa HR speciālistu meklē vadītājs? Ko HR speciālists vēlas realizēt?

-Veiksmīgas sadarbības priekšnoteikumi: atklātība, cieņpilna komunikācija.

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu