HR INSTRUMENTI,

LAI PADARĪTU SAVU UZŅĒMUMU PAR VĒLAMO DARBA VIETU.

Tendences liecina, ka vēlmei pēc drošības un stabilitātes līdzās pastāv tikpat augsta interese par uzņēmumiem ar augstu atvērtību un daudzveidīgām darba iespējām. Kas padara konkrēto uzņēmumu par unikāli pievilcīgu? Kādi ir faktori, kas ietekmē potenciālā darbinieka lēmumu strādāt vienā vai otrā organizācijā? Par to plašāk būs iespēja uzzināt aktuālā seminārā “HR instrumenti, lai padarītu savu uzņēmum par vēlamo darba vietu”.

Seminārā ietvaros būs iespēja uzzināt par valsts un privātā sektora kopīgajiem un atšķirīgajiem “pievilcības” aspektiem, par to, kā izveidot pozitīvu darba devēja tēlu un kā konkurētspējīgs atalgojums var kļūt par vienu no nozīmīgākajiem kritērijiem darba devēja izvēlē. Tāpat apskatīsim jautājumus par līdzdalība uzņēmuma darbības veidošanā, kā arī gūsim atbildi uz jautājumu par to, kas ir uzņēmumu “unikālās pievilcības” pakete, kas to veido un ko tā nozīmē darba ņēmējam.

Seminārs sniegs zināšanas par to, kā darba devējam pārliecināt jaunos talantus – potenciālos darbiniekus, ka viņu organizācija ir lieliska vieta, kur strādāt, un kā izcelties citu darba devēju vidū.

Semināra norises laiks: 26. martā, plkst. 10:00 – 12:30

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Personāla vadītāju kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/Apmācību vadītāja – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – personāla vadītāju kluba (PVK) vadītāja, eksperte, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katrām apmācībām klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu.

APMĀCĪBU SATURS

Tendences liecina, ka vēlmei pēc drošības un stabilitātes līdzās pastāv tikpat augsta
interese par uzņēmumiem ar augstu atvērtību un daudzveidīgām darba iespējām. Kas
padara konkrēto uzņēmumu par unikāli pievilcīgu?

CENTRĀLIE JAUTĀJUMI:

– Valsts un privātā sektora – kopīgie un atšķirīgie “pievilcības” aspekti.

– Pozitīvs darba devēja tēls un konkurētspējīgs atalgojums viens no nozīmīgākajiem kritērijiem darba devēja izvēlē.

– Līdzdalība uzņēmuma darbības veidošanā – perspektīvas.

– Kas ir uzņēmumu “unikālās pievilcības” pakete, kas to veido un ko tā nozīmē darba ņēmējam.

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu