Fizisko personu datu aizsardzība grāmatvedībā, nodokļu aprēķinos un līgumos

Jau vairākus gadus Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp arī Latvijā, spēka ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana, taču daudzi grāmatveži atzīst, ka joprojām nejūtas pietiekami zinoši par datu Regulas prasībām. Tā, piemēram, kas grāmatvedim / finanšu darbiniekam īsti jāzina par personas datiem un to apstrādi, kādi ir galvenie datu apstrādē piemērojamie principi, kādi ir datu apstrādei ir nepieciešami tiesiskie pamati, kādi ir pamatpienākumi un atbildība, kā arī kādas ir privātpersonas tiesības un kā tās nodrošināt? Uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem atbildēs seminārs “Fizisko personu datu aizsardzība grāmatvedībā, nodokļu aprēķinos un līgumos.”

Semināra ietvaros būs iespēja uzzināt par ES regulu par fizisko personu, par personas datu apstrādē iesaistītām personām, to pienākumiem un to, kas jāzina katram grāmatvedim / finanšu darbiniekam par personas datiem un to apstrādi – aprakstot kārtību. Tāpat tiks apskatīti tādi jautājumi kā dati grāmatvedības attaisnojuma dokumentos, reģistros, maksājuma uzdevumi, rēķini, pavadzīmes, kvītis, čeki u.c., dati par personālu, dati par klientu, līgumi, dalībnieku saraksti, sapulču protokoli u.tml.

Semināra norises laiks: 8. maijā plkst. 10:00 – 14:00

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 99 + PVN / *Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: registreties.com/apmacibas vai http://seminari.lv/

Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi.

Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece.

Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.

APMĀCĪBU SATURS:

• ES regula par fizisko personu.
• Kas ir personas dati?
• Personas datu apstrādē iesaistītās personas, to pienākumi
(kopumā).
• Kas jāzina grāmatvedim / finanšu darbiniekam par personas
datiem un to apstrādi – aprakstot kārtību. 
• Dati grāmatvedības attaisnojuma dokumentos, reģistros.
• Maksājuma uzdevumi, rēķini, pavadzīmes, kvītis, čeki u.c.
• Dati par personālu.
• Dati par klientu.
• Līgumi.
• Dalībnieku saraksti, sapulču protokoli.
• Balsošanas saraksti biedriem, dalībniekiem, politiķiem.
• Dati sabiedriskajās attiecībās, žurnālistikā.
• Sensitīvie dati biedrībās, reliģiskajās organizācijās,
arodbiedrībās, medicīnā, izmeklēšanas iestādēs, statistikā,
zinātnē, arhīvos, kultūrā u.c.
• Video novēršana, foto, filmas, ieraksti e-pastos, vēstules,
informācija telefonā, mājas lapā, profilos, sociālajos tīklos.
• Kas jāzina par personas datiem un to apstrādi – aprakstot
kārtību.  
• Kas jāzina par personas datiem reklamējot savus produktus /
pakalpojumus citiem juridiskām un fiziskām personām –
aprakstot kārtību.  
• Kādi ir galvenie datu apstrādē piemērojamie principi.
• Kādi ir datu apstrādei ir nepieciešami tiesiskie pamati.
• Kādi ir pamatpienākumi un atbildība.
• Kādas ir privātpersonas tiesības un kā tās nodrošināt.
• Cik ilgi var glabāt datus.
• Datu apstrādes noteikumi ārpus ES/EEZ.
• Kad un kam nepieciešams datu aizsardzības speciālists.

“Nodokļu likumdošanas izglītības centrs”
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu