Elastīgais darbs un tā priekšrocības – kā to pareizi ieviest organizācijās

Darba vidē arvien populārāks kļūst tā saucamais elastīgais darbs – to steidz ieviest arvien vairāk organizāciju, uzskatot, ka elastīgais darba laiks ļauj veidot balansu starp visiem dienas laikā darāmajiem darbiem. Tādējādi organizācijas arī pielāgojušās savu darbinieku mainīgajām vajadzībām un mainīgajam darba veidam. Paši darbinieki uzsver, ka elastīgs darba laiks piedāvā tiem brīvību pašiem plānot savu darba dienu, tādējādi palielinot arī viņu apmierinātību ar darbu un sniedzot viņiem iespēju jēgpilni izmantot viņiem atvēlēto laiku un būt maksimāli produktīviem.

Plašāk par to, kā ar elastīgā darba palīdzību vairot darbinieku labsajūtu un celt to dzīves kvalitāti, būs iespēja uzzināt seminārā ”Elastīgais darbs un tā priekšrocības – kā to pareizi ieviest organizācijās”.

Semināra ietvaros būs iespēja uzzināt vairāk par elastīgā darba priekšrocībām, to ieviešanas procesu un iepazīties ar pārbaudītiem instrumentiem, kā veiksmīgi nodrošināt efektīvu gan attālinātu, gan elastīgu darbu. 

Semināra norises laiks: 24. maijā, plkst. 10:00 – 12:30

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Personāla vadītāju kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: https://registreties.com/apmacibas vai http://seminari.lv/Apmācību vadītāja – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – personāla vadītāju kluba (PVK) vadītāja, eksperte, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katrām apmācībām klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu.

APMĀCĪBU SATURS

⋅ Elastīgais darba laiks – jēdziena skaidrojums – ieguvumi un iespējamie sarežģījumi.
⋅ Darba devēja izaicinājumi : jomas un nozares, kurās nav iespējams elastīgais darba laiks?
⋅ Elastīgā darba laika tiešie un netiešie ieguvumi.
⋅ Hibrīddarba priekšocības – personālvadības skatījumā.
⋅ Ieteikumi elastīgā darba laika ieviešanai organizācijās.
⋅ Atbalsta struktūras nozīme sekmīga un produktīva darba rezultātu nodrošināšanai.
⋅ Personība – vai visi darbinieki var strādāt hibrīddarbu?

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu